Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

 
počet návštěv

pocitadlo
poslední
aktualizace


21 Březen, 2017
 
 
 
 

 

 

 

 

Úvodní stránka
Proč si vybrat právě naši školu

Čím je naše škola vyjímčná...  Jak to vidí naši žáci

Sdrce s láskou darované

Letošní srdce věnovali žáci 6. A své třídní učitelce Evě Halfarové. Do soutěže poslali srdíčka,
která vyrobili pod vedením kolegyně Jany Hopjanové Chráskové.

Od 25. 12. 2016 do 31. 3. 2017 bude na webu www.srdceslaskou.cz probíhat veřejné hlasování,
které určí TOP 10 z pohledu veřejnosti. Hhlasujte pro naše srdce!!!!!!!!!!!!!
http://srdce.age-management.cz/soutezni-prace-2016?paginator-page=5


Přípravná třída - jediná v Opavě

V příštím školním roce opět otevíráme přípravnou třídu, která je určena pro všechny děti Opavy a okolí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo s odloženou školní docházkou...>>>

Litter Less 3 – soutěž o nejoriginálnější odpadkový koš na tříděný odpad

Základní škola Opava, Šrámkova vyhlašuje již třetí ročník celostátní výtvarné soutěže ke kampani Litter Less, tentokrát s tématem třídění odpadů. Úkolem soutěžících je vyrobit z jakéhokoliv odpadu ať již plastového, papírového, kovového, dřevěného či jiného originální odpadkový koš. Vzniklý výtvor stačí vyfotografovat a fotografii poslat do 10. 5. 2017 na adresu: jana.chraskova@skola-opava.cz
Soutěž je určena dětem od 3 do 19 let. Budeme rozlišovat soutěžní kategorie – děti MŠ, ZŠ 1. stupeň,
ZŠ 2. stupeň, střední školy.
Vzniklé fotografie budou vystaveny v internetové galerii, vznikne z nich internetová publikace podporující  opětovné  využívání odpadových materiálů. Fotografie budou hodnoceny odbornou porotou.

Fotografie posílejte ve velikosti nad 500 kb, ve formátu jpg.
Vyhodnocení soutěže a vyhlášení výsledků proběhne v červnu 2017, nejlepší práce budou oceněny.

Těšíme se na Vaše práce!!!!!!!!!

Na naší škole ovládají klávesnicovou gramotnost žáci  již od 3. třídy

Děti velmi rychle získají špatné návyky, píší ,,všemi dvěma", na středních školách je pak už pozdě na odstraňování zlozvyků. Tam už by se mělo psaní dávno jen využívat, a to nejen pro psaní seminárních prací, projektů, atd., ale pro všechny oblasti žákova školního i osobního života při práci s počítačem. Nejde jen o efektivnost, ale i o to, že při nesprávném psaní, tj. při hledání písmenek, ztrácí žák také myšlenky, nejen čas. Naše škola umožňuje žákům od 3. r.  v rámci nepovinného předmětu Psaní ZAV klávesnicovou gramotnost získat a umět ji ovládat.
V 1. pololetí byli vyhodnoceni nejlepší písaři 3. – 5. roč. a obdrželi drobné odměny.
V rámci 3. tříd – Wagnerová Martina, Flašková Vendula, Večerek Samuel, Stonišová Nela, Poledňáková Adéla, Pendzichová Sofie, Oravová Natálie, Kapler Jan, Rubáček František a Netopilová Natálie.
Velkou nadějí pro další reprezentaci nejen školy, ale i města, ČR, je Adélka Klementová z 5. B a její sestra Nikol ze 6. T.
Žákyně z 5. B tř. Alžběta Adametzová , Adéla Matějová a Anna Vachalíková patří také mezi písařky s nejlepšími výsledky v psaní ZAV na nižším stupni.
Gratulujeme.

K. S.

1. třída nanečisto

Milí rodiče budoucích školáků, srdečně Vás zveme s malými předškoláky na 4. 10. 2016 do naší školy.
První úterý v měsíci říjnu Vás přivítá 7 trpaslíků. Na každém setkání bude mít Vaše dítě možnost získat jednoho z nich. V závěrečném dubnovém setkání získají nejlepší předškoláčci s největším počtem trpaslíků hezké odměny.
A co děti v 1. třídě nanečisto čeká? Plnění jednoduchých matematických úkolů, zábavné psaní, malování, zpívání, cvičení, kouzelný magic box, interaktivní tabule a spousta legrace a zábavy. Rodiče budou mít možnost poznat školu jako celek, dozvědět se odpovědi na otázky, které je budou zajímat a budou moci sledovat své děti a jejich reakce na školní prostředí.

Přijďte si s Vašimi dětmi vyzkoušet 1. třídu nanečisto a vybrat pro Vaše dítě to nejlepší.

Těšíme se na Vás.

Oblékáme hada Edu

Naše škola se v tomto školním roce zapojila do celoevropského projektu „Oblékáme hada Edu". Tato kampaň podporuje chůzi a jízdu na kole jako způsoby dopravy do školy. Je zaměřena na děti a jejich rodiče. Tato „hra“ začala jako relativně malý projekt v belgických Flandrech, ale v průběhu let se rozvinula do celoevropské kampaně. Výsledky ukazují, že se úspěšně zvyšuje používání udržitelných způsobů dopravy (chůze, jízda na kole, in-line bruslích, autobusem, spolujízdou) a snižují se emise CO2. V současné době je tento projekt realizován v 19 evropských zemích. Záštitu nad kampaní „Oblékáme hada Edu“ v ČR převzal BESIP.
I naše škola je nyní součástí tohoto velmi osvětového a prospěšného projektu v oblasti zdravého životního prostředí a bezpečné cesty do školy. Podařilo se nám splnit stanovený cíl – navýšit udržitelnou dopravu o 5%. Děkujeme dětem i rodičům za zapojení se do tohoto projektu. Více informací naleznete na webových stránkách http://www.trafficsnakegame.eu/czechrepublic/.

Mgr. Sylva Mrůzková

Čtenářská soutěž Lovci perel, aneb, Potopme se do hlubin příběhů

Žáci 4. A získali krásné 2. místo ve čtenářské soutěži Lovci perel, která je určena pro žáky do 15 let a probíhá do konce června 2017. Naši žáci se také stali lovci perel. Některé knihy jsou totiž perlorodky a ukrývají v sobě perly.

V knihovně se nacházejí knihy, které jsou na hřbetu označeny samolepkou „Toto je perlorodka“. O celý seznam perlorodek můžeme požádat knihovnice. Knihy jsou součástí celoroční čtenářské soutěže Lovci perel a jejím cílem je číst zajímavé knihy s porozuměním. Odměnu získá každý, kdo se zapojí. Za každou knihu a správně zodpovězené otázky k ní získává čtenář perlu.

Jak soutěžit?
U paní knihovnic se zapíšete a dostanete číslo, pod kterým budete soutěžit. Ke knize-perlorodce u knihovnic děti získají list s otázkami. Otázky z karty si přečtou dřív, než začnou knížku číst. Při odevzdání vyplněné karty dostanete krásnou perlu. Součástí hrací karty jsou i nepovinné otázky. Za každou zodpovězenou nepovinnou otázku dostanete další perlu.

Zapojením do soutěže děti získají nejen krásné zážitky z pěkných příběhů, ale mohou třídě pomoci k pěknému umístění v soutěži.

Diplom:

Ivana Chramostová, ředitelka školy

Banány v šoku

S touto skladbou se zúčastníme v celorepublikové soutěži, kterou pořádá společnost Casali.

Podpořte nás!!

 

Fotoalbum z natáčení

Školní rok jsme zahájili opravdu slavnostně

Ve slunečný čtvrtek 1. září jsme se již tradičně sešli v atriu školy, abychom slavnostně zahájili nový školní rok.
Dnešní den nás navštívili vzácní hosté, kterými byl pan náměstek primátora Josef Stiborský s asistentkou paní Helenou Bartošovou, vedoucí odboru školství SMO Ing. Andrea Štenclová a zástupci firmy OPTYS, jednatel Ing. Jan Vícha s ředitelkou obchodu paní Annou Majewskou. Nechyběly ani maminky z výboru SRPŠ.
Všichni ocenili nově připravené vystoupení žáků 5. A pod vedením kolegyně Daniely Kurečkové, které zpestřilo tento slavnostní den. S veselou hudbou skupiny Maxim Turbulents a tahitskými tanečníky a tanečnicemi s banány jsme zavzpomínali na uběhlé prázdniny.
Pan náměstek pěknými slovy pozdravil všechny žáky a rodiče, přivítal ve škole prvňáčky a popřál všem úspěšný školní rok.
Přejeme všem žákům, rodičům i učitelům krásný školní rok.

Video:

Ivana Chramostová, ředitelka školy

Cvičení pro maminky s dětmi od jednoho roku

"Cvičeníčko" jsou tématicky zaměřené hodiny intenzivního pohybu s důrazem na rozvoj obratnosti a základy gymnastiky pro děti od předškolního věku. Cvičíme v tělocvičně základní školy Šrámkova od září do června a organizujeme kroužky pro děti od 1,5 roku s rodiči.

 

 

 

 

Budete mít doma prvňáčka?

Také v letošním školním roce připravujeme nová setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči pod názvem 1. třída nanečisto.
Setkání budou probíhat od října do dubna vždy první úterý v měsíci od 16 do 17 hodin.
Akce je určena pro děti chystající se v září usednout do školních lavic a jejich rodiče.
V každém ze sedmi setkání budou děti zapojeny do zábavných úkolů z oblastí českého jazyka, matematiky, prvouky, hudební, výtvarné, pracovní a tělesné výchovy. Rodiče budou mít možnost sledovat hodinový výukový program pod vedením zkušených pedagogů, seznámí se se zázemím školy, provozem školní družiny, školní jídelny, s mimoškolními aktivitami, které škola poskytuje, budou jim zodpovězeny všechny dotazy, které se pojí s přestupem jejich dětí do základní školy.
Při každém setkání děti získají jednoho ze Sněhurčiných trpaslíků a v dubnovém setkání kouzelný klíč k jejímu zámku.

Mgr. Sylva Mrůzková

ZAV Junior 2016 mistrovství ČR

Mistrovství ČR v psaní na PC s mezinárodní účastí na naší škole... >>>

Republikové finále soutěže Česko se hýbe

Pohybové choreografie Malíři, Zahradnice a Basketbal ovládly republikové finále soutěže Česko se hýbe... >>>

Masáže ve školách

Ve dnech 4.6. - 5.6. 2016 proběhl na naší škole kurz instruktorů MISP (Massage in Schools Programme). Program Masáže ve školách je jednoduchým, přístupným a efektivním...>>>

Lidice 2016 - Ročník 44

Letošní ročník této prestižní světové výtvarné soutěže byl na počest 70. výročí vzniku organizace UNESCO a její nejvýznamnější priority - rozvoje vzdělanosti každého člověka - zasvěcen tématu ŠKOLA? VZDĚLÁNÍ. Zúčastnilo se jej 18 075 dětí ze 77 zemí světa.
Téma bylo jednoduché pouze zdánlivě. Letos se více než kdy jindy... >>>

Srdce s láskou darované

"Děti ještě nemají okoralá srdce a stádním myšlením otupené mozky. A to je dobře. V soutěži Srdce s láskou darované mají možnost ukázat, jak je to s jejich lidstvím. Jak si váží druhých, jak si váží své země, České republiky," řekl během slavnostního vyhlášení druhého ročníku celostátní soutěže pro dětské týmy Srdce s láskou darované předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Hamáček...>>>


Budete mít doma prvňáčka?

Naše škola zorganizovala v tomto školním roce zábavná a informační odpoledne s názvem Budete mít doma prvňáčka? Setkání probíhala od října do dubna vždy první úterý v měsíci od 16 hodin do 17 hodin.
Akce byla určena pro děti chystající se v září usednout do školních lavic a jejich rodiče. V každém ze sedmi setkání byly děti zapojeny do zábavných úkolů z oblastí českého jazyka, matematiky, prvouky, hudební, výtvarné, pracovní a tělesné výchovy.
Rodiče měli možnost sledovat hodinový výukový program pod vedením zkušených pedagogů. Rovněž měli možnost seznámit se se zázemím školy, provozu školní družiny, školní jídelny a mimoškolními aktivitami, které škola poskytuje. V sedmém dubnovém setkání děti dostaly symbolické klíče od naší školy. Ti nejlepší, kteří se zúčatnili minimálně pěti setkání, byli odměněni malými dárky.
I do dalšího školního roku 2016/2017 připravuje naše škola nová setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči pod názvem 1.třída nanečisto. Opět od října do dubna budou mít možnost malí předškoláci vyzkoušet si zasednout do školních lavic a alespoň na hodinu se proměnit ve školáky.
Srdečně zveme všechny, kteří budou vybírat základní školu pro své děti. Budete moci poznat nejen jejich reakce na vyučovací proces, ale i školu, jeji prostory a nabídku volnočasových aktivit.

Mgr. Sylva Mrůzková

Vítězství v mezinárodním projektu Mene Tekel!!!!!!

Organizátoři mezinárodního projektu Mene Tekel vyhlásili v letošním roce již desátý ročník projektu. Tématem letošního ročníku projektu Mene Tekel byla otázka Kde domov můj…?
Téma reflektuje poslání festivalu Mene Tekel s cílem podnítit mladou generaci k zamyšlení nad otázkami existence každého člověka v širším kontextu... >>>

6. Společenský večer

26. 2. 2016 uspořádalo SRPŠ s vedením školy v pořadí již 6. společenský večer.
Na začátku tradičně všechny přítomné svým vystoupením pobavili gymnasté a...>>>


Získali jsme prestižní mezinárodní titul EKOŠKOLA!!!!!!!!!!!!!!

Naše škola je již druhým rokem zapojena do vzdělávacího programu Ekoškola. Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí, zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.
Projekt Ekoškola, je mezinárodní projekt ... >>>


Získali jsme dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na vybudování nových prvků školní zahrady!!!!!!

V minulém školním roce  se nám podařilo získat dotaci pro náš projekt s názvem „Bádáme, učíme se a pracujeme na školní zahradě“. Moravskoslezský kraj nám poskytl na realizaci projektu ze svého rozpočtu 73 200,- Kč. Finance jsou určeny k vybudování nových prvků na naši školní zahradě – vznikne hmyzí hotel, nové záhony s květinami, jezírko, mokřad, nové naučné tabule, badatelský koutek a pracovní listy.

J.ch. 10.10.2015

Noc bludiček

Ve čtvrtek 5. listopadu proběhl již pátý ročník strašidelné školy, letos pod názvem Noc bludiček.
Při vstupu mohli návštěvníci ochutnat množství zdravých potravin, ke kterým kolegyně Eva Halfarová a Anna Tenglerová přidaly recepty, jak tyto pochoutky připravit a seznamovaly příchozí s aktivitami, které škola pořádá v rámci prevence...>>>